logo
Fænø Design
Fasanvænget 483
DK 2980 Kokkedal
T  +45  2235 1366
design@faenodesign.dk

Cases

Case: Professionshøjskolen UCC

Fænø Design vandt konkurrencen om ny designlinie til Professionshøjskolen UCC. Professionshøjskolen UCC ligger i Region Hovedstaden og er en af otte professionshøjskoler i Danmark. UCC er ramme om en mangfoldighed af videnskabende miljøer, og udbyder og udvikler uddannelser med mennesket i centrum.  Professionshøjskolen UCC blev etableret som en fusion af CVU København & Nordsjælland, CVU Storkøbenhavn samt Frøbelseminaret.

UCC tilbyder Professionsbacheloruddannelserne
•     Lærer
•     Pædagog
•     Sygeplejerske
•     Fysioterapeut
•     Afspændingspædagog
•     Tegnsprogstolk
•     Tekstilformidler

UCC står desuden for
•    Efter- og videreuddannelse
•    Udvikling af viden
•    Centre for Undervisningsmidler (CFU)

UCC er en mangfoldig uddannelsesinstitution, som i høj grad bygger på medmenneskelige værdier. Designet afspejler dette og lægger især vægt på det legende og det kreative – uden dog at gå på kompromis med faglighed og kvalitet.

Professionshøjskolen UCC’s kaldenavn i daglig tale er UCC, webadressen er ucc.dk, så derfor var det logisk at UCC’s bomærke blev en karateristisk udformning af bogstaverne UCC. Vi har designet syv forskellige logoer med dertil hørende farver og grafisk element. Idéen er at logo vælges så tilfældigt som muligt, så modtagerens nysgerrighed og fantasi bliver pirret. Derfor vil det logo, som fremkommer når Wordskabelonen eller Powerpointskabelonen åbnes være helt tilfældigt. Brevarket er helt uden fortryk.

Breve, konvolutter og visitkort findes i syv varianter og vælges tilfældigt. Omslagsmapper til eksamensbeviser indeholder eksamensbeviser med en anden farveversion af logo end omslagets.

Fænø Design har desuden leveret en digital Designmanual, som indeholder alle relevante oplysninger om grundelementerne i designet, logo i diverse varianter, respektafstand, primære farver defineret i fem farvesystemer, typografi til skærm og tryk, anvendelsen af det grafiske element samt systematikken for formularlinien.

Designmanualen er et dynamisk værktøj, som opdateres løbende og anvendes til at fastholde og styre det nye design i den rigtige retning. Designmanualen kan læses på skærmen eller printes. Alle siderne er forsynet med versionsnummer og dato for at sikre fokus på altid at anvende seneste version.