logo
Fænø Design
Fasanvænget 483
DK 2980 Kokkedal
T  +45  2235 1366
design@faenodesign.dk

Cases

Case: Skov & Landskab

Skov & Landskab bad oprindeligt Due Design om at udforme et nyt logo, som godt måtte være i familie med Skov- og Naturstyrelsens. Skov & Landskab (S&L) fik en komplet designlinie, som blev justeret da S&L fusionerede med KVL og derfor skulle have et nyt logo, hvor KVL’s blå krone indgik. Due Design blev senere til Fænø Design og da S&L fusionerede med Københavns Universitet medførte behovet for en styrket identitet og en ny designlinie, en indbudt konkurrence om det nye udtryk, som Fænø Design vandt.

Det var vigtigt, at signalere skov, landskab, praktisk og teoretisk viden på højeste niveau og ikke mindst genkendelse af Skov & Landskabs tidligere udtryk. Designlinien skulle skunne favne en bred målgruppe, hvis yderpunkter var forskere fra universitetsmiljøet på den ene side og skovarbejdere til motorsavskurser på den anden.

Vi har leveret en udførlig designmanual, som indeholder alle retningslinier for et visuelt sammenhængende udtryk i dagligdagen. Skabeloner til tryksager og annoncer m.m. Skov & Landskabs nye grafiske element – kaldet “bladet” – udspringer af logoet og bruges for at give ekstra styrke til den visuelle identitet.

Videntjenestens hjemmeside har vi designet for at styrke Skov & Landskabs identitet inden for rammerne af Københavns Universitets designlinie. Desuden har vi hjulpet med diverse tryksager blandt andet for Videntjenesten.